Arbeidsrecht - (dis) functioneringsgesprekken

12 Juli 2019

Mr K.T.B. Salomons   salomons@salomonsbeelaerts.nl

De jaarlijkse functioneringsgesprekken zijn enigszins uit de mode. Maar het is nog steeds van groot belang dat een werkgever duidelijk en concreet  laat weten wanneer een werknemer niet goed functioneert. Dit zowel wat het eigenlijke werk betreft als in contact met medewerkers of leidinggevenden.

De werknemer moet er in begrijpelijke taal op aan worden gesproken wat hij niet goed doet en wat er voortaan van hem verwacht wordt. Als daarvoor aanvullende kennis en vaardigheden vereist zijn dan moet hulp en begeleiding worden aangeboden. Dat hangt van de functie en de tekortkoming af. Ook of er een termijn moet worden gesteld.

Het gesprek moet worden vastgelegd zodat de werkgever later kan bewijzen wanneer de werknemer is aangesproken en wat er is gezegd. Het hangt van de situatie af hoe formeel dit moet zijn. Onder omstandigheden kan het wenselijk zijn om namens werkgever met twee personen het gesprek te voeren en daar een verslag van te maken.

Niet iedere tekortkoming is ernstig genoeg om sancties te treffen. Dan moet er opnieuw gesproken worden. Wanneer de maat vol is dan tellen al deze gesprekken mee bij de beoordeling door de rechter.

Bang om de relatie te verstoren?   Ga toch vriendelijk het gesprek aan en probeer vervolgens tactisch in een mail wat vast te leggen. Desnoods in combinatie met een andere mededeling zodat het minder hard aankomt. Maar ga het niet uit de weg. Anders raakt u deze werknemer niet kwijt of enkel tegen een forse betaling.

Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u contact opnemen met Karin Salomons: salomons@salomonsbeelaerts.nl