Indexering alimentatie 2022

06 December 2021

Mr M.L. Wierstra

Het Ministerie van Justitie en Veiligheid stelt jaarlijks het indexeringspercentage vast waarmee de vastgestelde bijdrage voor kinder- en partneralimentatie per 1 januari van het volgende jaar wijzigt. De wettelijke indexering is bedoeld om de stijging van de lonen en de stijging van de kosten van het levensonderhoud te corrigeren. Het percentage is derhalve afhankelijk van de verwachte loonstijging (het loonindexcijfer van het CBS).

Het percentage van de indexering voor 2022 is vastgesteld op 1,9%. De indexering geldt voor zowel een door de rechter vastgestelde alimentatie als voor een door partijen zelf overeengekomen alimentatie, tenzij de wettelijke indexering is uitgesloten. De indexering gaat niet automatisch: de alimentatiebetaler dient de te betalen alimentatie vanaf 1 januari 2022 zelf met 1,9% te verhogen.

Voorbeeld

De alimentatiebijdrage bedraagt in 2021 € 600,= per maand. Per 1 januari 2022 moet dit bedrag met 1,9% worden verhoogd, waardoor de maandelijkse bijdrage € 611,40,= wordt.

Voor meer vragen kunt u contact opnemen met Maartje Wierstra (per e-mail wierstra@salomonsbeelaerts.nl of telefoon +31(0)70 351 21 24).