Indexering alimentatie 2023

13 December 2022

Mr M.L. Wierstra

Jaarlijks wordt de kinder- en partneralimentatie met ingang van 1 januari verhoogd met de wettelijke indexering. Het indexeringspercentage wordt vastgesteld door de Minister van Justitie en Veiligheid. Reden van de indexering is dat de kosten van levensonderhoud maar ook de lonen stijgen, hetgeen zich dus weer vertaalt in de onderhoudsbijdragen. Het percentage van de indexering voor 2023 is vastgesteld op 3,4%; de grootste stijging in de afgelopen tien jaar. Dit betekent dat de maandelijkse onderhoudsbijdrage met ingang van 1 januari 2023 met 3,4% wordt verhoogd.

De wettelijke indexering geldt ook als de indexering niet met zoveel woorden is benoemd in het ouderschapsplan en/of het echtscheidingsconvenant en/of de beschikking. Dit is alleen anders als indexering in de overeenkomst of de uitspraak van de rechter expliciet is uitgesloten.

De indexering gaat niet automatisch: de alimentatiebetaler dient de te betalen alimentatie vanaf 1 januari 2023 zelf met 3,4% te verhogen.

Voor meer vragen kunt u contact opnemen met Maartje Wierstra (per e-mail wierstra@salomonsbeelaerts.nl of telefoon +31(0)70 351 21 24).