U heeft een oproep ontvangen voor een OM-zitting, wat nu?

21 September 2020

Mr M.L. Wierstra

Nadat u bent aangehouden en verhoord door de politie zijn er verschillende manieren van afdoening van de zaak mogelijk. Zo kan de zaak bijvoorbeeld geseponeerd worden, of u ontvangt een dagvaarding. Ook is het mogelijk dat u een oproeping krijgt voor een OM-zitting.

Een OM-zitting is een wijze van buitengerechtelijke afdoening van de strafzaak. De officier van justitie legt de zaak niet voor aan een rechter, maar doet de zaak zelf af buiten de rechter om en doet u een strafvoorstel. De volgende straffen en maatregelen kunnen worden opgelegd door de officier van justitie:

  • Een taakstraf van maximaal 180 uur
  • Een geldboete
  • De verplichting om een schadevergoeding te betalen
  • Een ontzegging van de rijbevoegdheid van maximaal 6 maanden
  • Onttrekking aan het verkeer
  • Een gedragsaanwijzing

 

Anders dan een rechter, kan de officier dus geen vrijheidsbenemende straf opleggen, zoals een gevangenisstraf, en ook kan de officier geen voorwaardelijke straf opleggen.

Indien u akkoord gaat met de strafbeschikking van de officier (het voorstel), dan komt daarmee in beginsel een einde aan de strafzaak. Hoewel er geen rechter aan te pas komt, wordt de strafbeschikking wel vermeld op de justitiĆ«le documentatie (het strafblad). De strafbeschikking kan dus gevolgen hebben voor een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG).   

Als u het niet eens bent met de voorgestelde straf of maatregel, dan kan binnen 14 dagen verzet worden ingesteld tegen de straf. De officier van justitie kan dan besluiten om u te dagvaarden, in welk geval de zaak alsnog aan de rechter wordt voorgelegd.

Heeft u een oproep ontvangen voor een OM-zitting? Neem dan zo snel mogelijk contact met ons op. Tijdens een OM-zitting kunt u zich namelijk laten bijstaan door een advocaat. De praktijk leert dat een officier van justitie vaak een hogere straf oplegt dan een rechter. Ook volgt geregeld een vrijspraak nadat er verzet is ingesteld tegen de strafbeschikking. Bijstand van een advocaat kan het verschil maken.

Maartje Wierstra (wierstra@salomonsbeelaerts.nl of 070 351 21 24).