Voorkom bestuurdersaansprakelijkheid in faillissement!

19 Mei 2012

Indien uw bedrijf wordt uitgeoefend in de vorm van een BV of NV loopt u als bestuurder(s) een groot risico in het onverhoopte geval dat die BV of NV failliet gaat. Het is natuurlijk zaak die risico’s zoveel mogelijk te beperken.

Indien de BV of NV failliet gaat en de administratie niet aan de daaraan volgens de wet te stellen eisen voldoet, staat juridisch vast dat de bestuurders kennelijk onbehoorlijk bestuurd hebben. Hetzelfde geldt indien in de drie jaar vóór het faillissement één of meer jaarrekeningen niet tijdig zijn gepubliceerd.

Als kennelijk onbehoorlijk bestuur vaststaat, gaat de wet ervan uit dat het vermoeden bestaat dat dit kennelijk onbehoorlijk bestuur een belangrijke oorzaak van het faillissement is. Vaak zal een curator dan de bestuurder(s) persoonlijk aansprakelijk stellen voor het gehele tekort in het faillissement. Dat kan aardig oplopen en veel ellende veroorzaken.
De bestuurder(s) moeten dan om aansprakelijkheid te voorkomen aannemelijk maken - kort gezegd - dat het faillissement veroorzaakt is door van buiten de onderneming komende oorzaken. Dat is op zijn zachts gezegd niet altijd eenvoudig.

Voorkomen is beter dan genezen en zo eenvoudig!

Om problemen met bestuurdersaansprakelijkheid in faillissement te voorkomen is het derhalve als bestuurder(s) van een BV of NV zeer raadzaam om ervoor te zorgen dat de administratie van de onderneming op orde is. Overigens niet alleen op het moment van het faillissement, ook in de jaren voordien.
En om er tevens voor te zorgen dat de jaarrekeningen van de BV of NV tijdig bij de Kamer van Koophandel worden gedeponeerd. Dat dient uiterlijk binnen 13 maanden na het einde van het boekjaar te gebeuren. Het is verstandig om daar als bestuurder zelf op toe te zien, excuses als dat bijvoorbeeld de accountant het zou doen maar het is vergeten, baten niet!

Kortom bestuurder(s): zorg voor een goede administratie én deponeer de jaarrekeningen op tijd!

Zulke of andere problemen in verband met eigen faillissement of dat van een ander ( bijvoorbeeld een debiteur of een leverancier): wij staan altijd klaar om u bij te staan.

Mr J.C. Rosenberg Polak