Wijziging fiscale aftrekbaarheid partneralimentatie

18 September 2019
Mr M.L. Wierstra
 
In 2020 staat er een hoop te gebeuren op het gebied van partneralimentatie. Niet alleen zal de duur van partneralimentatie van 12 naar 5 jaar gaan (zie hierover het artikel Wetsvoorstel herziening partneralimentatie aangenomen door Eerste Kamer), maar ook de fiscale aftrekbaarheid van partneralimentatie wijzigt vanaf 2020.
 
Betaalde partneralimentatie is fiscaal aftrekbaar als persoonsgebonden aftrekpost. Dit volgt uit artikel 6.1 Wet Inkomstenbelasting 2001. De persoonsgebonden aftrek vermindert het inkomen uit werk en woning (box 1). De hoogte van de aftrekpost is afhankelijk van de hoogte van het belastbare inkomen. Bij de vaststelling van partneralimentatie wordt rekening gehouden met een belastingvoordeel dat past bij het belastbaar inkomen. In 2019 is partneralimentatie tegen een tarief van maximaal 51,75% aftrekbaar. De fiscale aftrekmogelijkheid van partneralimentatie wordt vanaf 2020 echter als volgt beperkt:

 

2020: 46%
2021: 43%
2022: 40%
2023: 37,05%

Indien de hoogte van de onderhoudsverplichting gelijk blijft terwijl de persoonsgebonden aftrekpost lager wordt, dan heeft dit tot gevolg dat de netto lasten van de onderhoudsplichtige stijgen. De onderhoudsplichtige houdt zodoende minder voor zichzelf over. Gelet op de huidige belastingschijven en de aangekondigde wijziging zullen met name alimentatieplichtigen met een inkomen vanaf circa
€ 68.000,= de gevolgen merken.

Gaat u in 2019 scheiden? Dan is het verstandig om vast rekening te houden met deze aanstaande wijziging. Is de partneralimentatie al vastgesteld? De fiscale wijziging kan tot gevolg hebben dat de alimentatiebetaler minder draagkracht heeft voor het betalen van partneralimentatie, hetgeen aanleiding kan zijn voor een wijziging van partneralimentatie.

Mocht u vragen hebben over de huidige- of toekomstige wetgeving, dan kunt u contact opnemen met Maartje Wierstra (per e-mail wierstra@salomonsbeelaerts.nlof telefoon +31(0)70 351 21 24).