Procesrecht en incasso's

Salomons Beelaerts heeft een schat aan ervaring in het voeren van civiele procedures voor zowel particulieren als ondernemers, variƫrend van complexe internationale geschillen en beroepsaansprakelijkheidskwesties tot geschillen over commerciƫle contracten en eenvoudige incassoprocedures, en kan u daarom bij uitstek helpen bepalen wat uw kans van slagen bij een gerechtelijke procedure is.

Ook bij een kort geding, getuigenverhoren en in het beslag- en executietraject staat Salomons Beelaerts u graag bij.

Uiteraard is de insteek van onze procesadvocaten daarbij steeds om de gemaakte kosten zoveel mogelijk op de wederpartij te verhalen, maar ook om - indien opportuun - een minnelijke regeling te treffen.

Tot slot kunt u ook voor (advies over) een hoger beroep bij ons terecht.

Onze advocaten

Mr D.J. Bergkotte

Mr D.J. Bergkotte
070 351 21 24