Indexering Alimentatie 2024 6,2%

29 November 2023

Jaarlijks wordt de kinder- en partneralimentatie met ingang van 1 januari verhoogd met de wettelijke indexering. Het indexeringspercentage wordt vastgesteld door de Minister van Justitie en Veiligheid. Reden van de indexering is dat de kosten van levensonderhoud maar ook de lonen stijgen, hetgeen zich dus weer vertaalt in de onderhoudsbijdragen.

Het percentage van de indexering voor 2024 is vastgesteld op 6,2%; de grootste stijging in de afgelopen tien jaar. Dit betekent dat de maandelijkse onderhoudsbijdrage met ingang van 1 januari 2024 met 6,2% wordt verhoogd.

De wettelijke indexering geldt ook als de indexering niet met zoveel woorden is benoemd in het ouderschapsplan en/of het echtscheidingsconvenant en/of de beschikking. Dit is alleen anders als indexering in de overeenkomst of de uitspraak van de rechter expliciet is uitgesloten.

De toepasselijkheid van de wettelijke indexering betekent dus dat de alimentatiebetaler - ook zonder dat de alimentatiegerechtigde daarom vraagt - vanaf januari 2024 maandelijks 6,2% meer alimentatie moet betalen.

 Vindt de alimentatiebetaling plaats via automatische afschrijving/incasso, dan zal de onderhoudsplichtige ook tijdig voor aanpassing (en verhoging) van die automatische betaling bij de betreffende bank moeten zorgen.

Voor meer vragen kunt u contact opnemen met Laura Leunissen, Pauline Burger of Maartje Wierstra (per e-mail leunissen@salomonsbeelaerts.nl, burger@salomonsbeelaerts.nl of wierstra@salomonsbeelaerts.nl of telefoon +31(0)70 351 21 24).