Strafrecht

Salomons Beelaerts Advocaten heeft ruime ervaring en een uitgebreide expertise op het gebied van strafrecht.

Wij adviseren zowel natuurlijke personen als ondernemingen en staan hen bij in alle fasen van het strafproces. Indien nodig adviseren wij ook al daarvoor. Dat kan vooral van belang zijn in complexe zaken en in zaken met een financieel-economisch karakter.

Wij treden zowel op in kleinere strafzaken, als in zogenaamde megazaken. Veel voorkomende zaken zijn drugszaken, moord/doodslag, zedenzaken, mensenhandel, fraude, valsheid in geschrifte, oplichting, deelneming aan een criminele organisatie, geweldsdelicten, diefstal en verduistering. Daarnaast treden wij ook op in jeugdstrafzaken, in zogenaamde uitleverings- en overleveringszaken en in TBS-zaken.

Naast betalende zaken behandelen wij ook toevoegingszaken, waarbij u afhankelijk van uw financiële draagkracht - afgezien van een eigen bijdrage -  in aanmerking kunt komen voor vergoeding van rechtsbijstand door de Staat.

Aangehouden en dan?

Indien u bent aangehouden door de politie dan komt er veel op u af. Het is het dan essentieel dat u zo spoedig mogelijk bijstand krijgt van een goede strafrechtadvocaat.

Na uw aanhouding heeft u vóór het eerste politieverhoor recht op kosteloze rechtsbijstand. De politie kan u een piketadvocaat toewijzen, maar u kunt ook zelf kosteloos een advocaat kiezen, waarvan u weet dat deze gespecialiseerd is in strafrecht. Dan weet u zeker dat u goed advies krijgt in deze cruciale fase in het strafproces. De advocaat zal de zaak met u bespreken en u vertellen wat uw rechten en plichten zijn en zal u uitgebreid adviseren in uw zaak voorafgaand aan het verhoor.

U heeft ook recht op bijstand van een advocaat tijdens het politieverhoor. 

Ons advies: ga nooit inhoudelijk in gesprek met de politie en geef de politie nooit toestemming voor nader onderzoek voordat u een advocaat heeft geraadpleegd.   

Onze advocaten

Mr M.L. Wierstra
 

Mr M.L. Wierstra
070 351 21 24