Mediation in het familierecht

U en uw partner hebben besloten uit elkaar te gaan. Dat kan in goed overleg zijn, maar hoe dan ook: scheiden doet pijn. De periode waarin de beslissing tot echtscheiding wordt genomen is vaak zeer chaotisch en emotioneel. Verdriet, boosheid en teleurstelling wisselen elkaar af. Dat maakt het vaak moeilijk om (nog meer) ruzie te voorkomen en de communicatie in stand te houden, zelfs als het voor de kinderen is.

Mediation is een beproefde methode gebleken om conflicten in de relationele sfeer op te lossen. Een scheidingsmediation wordt gemiddeld binnen enkele maanden afgerond, soms zelfs binnen enkele weken. Daarmee duurt een mediationtraject over het algemeen veel minder lang dan een echtscheidingsprocedure waarbij u beiden een eigen advocaat heeft. Ook worden er handvatten aangereikt om de communicatie te verbeteren (en verbeterd te houden). Essentieel voor mediation is dat u samen afspraken maakt en dat er geen rechter aan te pas komt die bepaalt hoe een conflict wordt opgelost, zodat er sprake is van maatwerk.

De mediator begeleidt het (onderhandelings)proces in een vertrouwelijke sfeer en geeft de nodige juridische informatie en begeleiding aan partijen. Het zijn echter de partijen die samen afspraken maken over de afwikkeling van hun huwelijk of een ander geschil.

Hoe werkt mediation

De advocaat/scheidingsmediator treedt niet op als advocaat van één van u beiden. De mediator kiest geen partij maar treedt op als onafhankelijke derde die helpt bij het vinden van een oplossing die gebaseerd is op het belang van u beiden. Scheidingsmediation gaat uit van principes als vertrouwelijkheid, openheid en respectvol met elkaar omgaan. De scheidingsmediation bestaat meestal uit vier tot vijf gesprekken van ongeveer twee uur. Bij de gesprekken bent u altijd samen aanwezig.

Tijdens het eerste gesprek legt de mediator de spelregels van de mediation uit. Zo komt bijvoorbeeld aan bod dat de afspraken pas bindend zijn als een eindovereenkomst (een echtscheidingsconvenant) tot stand is gekomen. Om dit vast te leggen, sluiten de mediator en partijen een mediationovereenkomst. Daarna worden onder leiding van de mediator de verschillende onderwerpen (en juridische mogelijkheden) besproken waarover afspraken gemaakt moeten worden in het kader van de scheiding. U kiest samen de oplossing die het beste bij u beider belangen past en die ook in de praktijk uitvoerbaar is. Zodra u tot overeenstemming bent gekomen, legt de mediator de afspraken vast in een echtscheidingsconvenant. Vervolgens regelt de mediator de juridische afwikkeling van het huwelijk. Omdat de mediator zelf ook advocaat is, is het niet nodig dat daarvoor een derde wordt ingeschakeld.
 

Mr M.L. Wierstra is aangesloten bij de Vereniging van Familierechtadvocaten en Scheidingsmediators (vFAS).

Mr M.L. Wierstra
070 351 21 24