Vastgoed

Vastgoedrecht is dynamisch en onderhevig aan vele wetswijzigingen. Met name omdat er in het vastgoedrecht  heel veel verschillende rechtsgebieden en juridische leerstukken in elkaar grijpen - zoals aan- en verkoop, projectontwikkeling, renovatie, huur en verhuur, VVE-recht, bestuursrecht, bouwrecht, burenrecht, verjaring, aanbestedingsrecht, erfdienstbaarheden - is het zaak de ontwikkelingen zeer nauwgezet  te volgen en is gedegen kennis van die rechtsgebieden onontbeerlijk. Ons team opereert gezamenlijk in grote zaken, maar uiteraard ook afzonderlijk in kleinere zaken. Of u nu een grote onderneming leidt,  een vastgoedportefeuille beheert, aannemer of projectontwikkelaar bent, of dat u een particulier bent met een burenkwestie, een woning met gebreken hebt aangekocht, VVE gerelateerde problemen ondervindt, wij behandelen alle zaken in de ruimste zin van het woord op ons terrein met kennis van zaken, een scherp oog op de kosten en de kortste weg naar het maximaal haalbare resultaat. Daarnaast adviseren wij over vastgoed gerelateerde financiering, inclusief onrechtmatige kredietopzeggingen, en over de wijze waarop een vastgoedportefeuille het best gestructureerd kan worden met bijvoorbeeld commanditaire vennootschappen (c.v.'s) of special purpose vehicles (spv's).

Onze advocaten

Mr A.H.M. van den Steenhoven
Mr N. Overeem
Mr R.M. van Opstal
Mr D.J. Bergkotte
Jhr Mr N.J.M. Beelaerts van Blokland

Mr N. Overeem
070 351 21 24
Jhr Mr N.J.M. Beelaerts van Blokland
070 351 21 24
Mr D.J. Bergkotte
070 351 21 24