Disclaimer

Alle gegevens op deze website zijn uitsluitend bedoeld om algemene informatie te verstrekken en dienen niet tot advies op welke wijze dan ook. Aan deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend. Salomons Beelaerts Advocaten is niet aansprakelijk voor enige schade die zou voortvloeien uit het gebruik van deze website (of de onmogelijkheid deze te gebruiken), daaronder begrepen schade ten gevolge van virussen of onjuistheid en/of onvolledigheid van de gegevens op deze website. Salomons Beelaerts Advocaten zal voorts niet aansprakelijk zijn voor schade ten gevolge van enige vorm van elektronische communicatie via deze website of via de daarin vermelde elektronische postadressen, daaronder mede begrepen schade ten gevolge van gebreken in of vertraging van de aflevering van berichten, onderschepping van berichten of manipulatie daarvan door derden of door computerprogrammatuur.

Deze website bevat links naar andere, externe websites. Salomons Beelaerts Advocaten is niet aansprakelijk voor (schade ten gevolge van) de inhoud of het gebruik van dergelijke websites. Salomons Beelaerts Advocaten is evenmin aansprakelijk voor (schade ten gevolge van) de inhoud of het gebruik van websites die links bevatten naar deze website.