Onderneming & Arbeid

Salomons Beelaerts Advocaten levert maatwerk dat is toegesneden op uw onderneming en wensen. Wij staan zowel ondernemingen uit het midden- en kleinbedrijf als grote ondernemingen, alsmede diverse non-profit instellingen bij.

Wij leggen ons toe op kapitaalvennootschappen, zoals B.V.'s en N.V.'s, op personenvennootschappen, zoals maatschappen, commanditaire vennootschappen (c.v.'s) en vennootschappen onder firma (v.o.f.'s), alsook op stichtingen. Wij adviseren over de oprichting van deze rechtspersonen,  over overnames, fusies en herstructureringen en wij begeleiden deze processen. Voorts kunnen wij u van dienst zijn bij het opstellen van diverse contracten,  zoals distributie- en agentuurovereenkomsten, aandeelhoudersovereenkomsten en samenwerkingsovereenkomsten.

Daarnaast beschikken wij over een jarenlange expertise op het gebied van arbeidsrecht.

Wij procederen veelvuldig  over arbeids- en ondernemingsrechtelijk geschillen en in het bijzonder over bestuurdersaansprakelijkheid.

Onze advocaten

Mr K.T.B. Salomons
Mr A.H.M. van den Steenhoven
Mr N. Overeem
Jhr Mr N.J.M. Beelaerts van Blokland

Publicaties

Voorkom bestuurdersaansprakelijkheid in faillissement!

Mr A.H.M. van den Steenhoven
070 351 21 24
Mr K.T.B. Salomons
070 351 21 24