Cassatie

Wij kunnen u adviseren over de mogelijkheid om een voor u negatieve rechterlijke uitspraak voor te leggen aan de Hoge Raad en staan u daarin uiteraard bij. De Hoge Raad der Nederlanden (kortweg: Hoge Raad) is de hoogste rechtsprekende instantie voor rechtszaken uit Nederland, en van de Nederlandse Antillen en Aruba, op civielrechtelijk en strafrechtelijk gebied. De Hoge Raad zetelt in Den Haag en is belast met het toezicht op de rechtseenheid en rechtsontwikkeling van het Nederlandse recht.

Cassatie is puur specialistenwerk. Wij hebben zowel civielrechtelijke als strafrechtelijke specialisten op het gebied van de cassatiepraktijk. In civiele zaken wordt zowel eisend als verwerend opgetreden.

Wij treden ook op in Antilliaanse zaken.

Onze advocaten

Mr A.H.M. van den Steenhoven

 

Onze publicaties:

Internationale bevoegdheid bij echtscheiding en gezag​

 

 

 

Mr A.H.M. van den Steenhoven
070 351 21 24