Mr A.H.M. van den Steenhoven

Mr A.H.M. van den Steenhoven LinkedIN Mr A.H.M. van den Steenhoven E-mail Telefoon

vandensteenhoven@salomonsbeelaerts.nl   +31(0)70 351 21 24

Mr A.H.M. (Arjan) van den Steenhoven studeerde Nederlands Recht aan de Rijksuniversiteit Leiden met als afstudeerrichting civiel recht en is sinds 1996 advocaat. Sinds 1 januari 2005 maakte Arjan deel uit van de maatschap van Salomons Van der Valk Advocaten en per 1 januari 2020 is hij partner bij Salomons Beelaerts Advocaten. Daarvoor werkte hij bij Maaldrink Buren advocaten, notarissen en belastingadviseurs te 's-Gravenhage (later Maaldrink Vermeulen Grooss).

Arjan heeft zich bijzonder bekwaamd op het gebied van civiele cassaties, het procesrecht en het ondernemingsrecht. Hij is lid van de Nederlandse Vereniging voor Procesrecht, van de Vereniging Corporate Litigation en de Vereniging van Civiele Cassatieadvocaten.

In zijn vrije tijd is Arjan geregeld aan en in zee te vinden.

Arjan heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten het volgende hoofd- (en sub) rechtsgebied geregistreerd:

- Cassatie, civiel

- Erfrecht

Op grond van deze registratie is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op het geregistreerde hoofdrechtsgebied.