Personen- & familierecht

Het familierecht is een veelomvattend rechtsgebied, waarbij de problematiek vaak emotioneel ingrijpend is en juridisch complex.
Bij een echtscheiding is het veelal niet alleen het huwelijk dat ontbonden moet worden. Er komen veel andere aspecten aan de orde, zoals de kinderen, alimentatie, pensioen en de verdeling van de gemeenschap van goederen of de afwikkeling van de huwelijkse voorwaarden.
Familierecht betreft echter niet alleen echtscheidingen. Wij adviseren en procederen ook in andere zaken. U kunt bij ons terecht voor de volgende onderwerpen:

 • Echtscheiding
 • BeĆ«indiging samenleving
 • BeĆ«indiging geregistreerd partnerschap
 • Afwikkeling huwelijkse voorwaarden
 • Verdeling huwelijksgemeenschap
 • Alimentatie
 • Ouderschapsplan
 • Vaststellen of wijzigen zorgregeling/omgangsregeling
 • Erkenning- en gezagskwesties
 • Vaststelling en ontkenning ouderschap
 • Naamswijziging
 • Verhuiskwesties
 • Uithuisplaatsing en ondertoezichtstelling


Ook in erfrechtelijke zaken kunnen wij u met raad en daad bijstaan. Het overlijden van een naaste is voor de nabestaanden een ingrijpende gebeurtenis. Vaak blijft het daar niet bij, want helaas komt het regelmatig voor dat bij de afwikkeling van de nalatenschap problemen ontstaan tussen erfgenamen onderling, met de executeur of met derden. Kwesties die daarbij aan de orde kunnen komen, zijn onder meer:

 • aanvaarding van de nalatenschap, al dan niet door het verrichten van bepaalde handelingen met betrekking tot boedelbestanddelen
 • uitleg van bepalingen in het testament
 • vaststelling en uitbetaling van de legitieme portie
 • vaststelling van de omvang van de nalatenschap en de waarde van boedelbestanddelen
 • verplichtingen van de overledene jegens derden


De advocaten van Salomons Beelaerts Advocaten kunnen u, in uw hoedanigheid van erfgenaam, executeur of crediteur van de overledene, bijstaan bij problemen die zich voordoen bij de afwikkeling van een nalatenschap. Hoewel het altijd de voorkeur verdient om geschillen in der minne te regelen (zeker in geval van onenigheid tussen familieleden) zal zonodig ook kunnen worden geprocedeerd.

Wij informeren u graag nader tijdens een gesprek bij ons op kantoor.

Onze advocaten

Mr M.L. Wierstra
Mr A.H.M. van den Steenhoven

Mr M.L. Wierstra
070 351 21 24
Mr A.H.M. van den Steenhoven
070 351 21 24