Erfrecht en bewind

Ook in erfrechtelijke zaken kunnen wij u met raad en daad bijstaan. Het overlijden van een naaste is voor de nabestaanden een ingrijpende gebeurtenis. Vaak blijft het daar niet bij, want helaas komt het regelmatig voor dat bij de afwikkeling van de nalatenschap problemen ontstaan tussen erfgenamen onderling, met de executeur of met derden. Kwesties die daarbij aan de orde kunnen komen, zijn onder meer:

  • aanvaarding van de nalatenschap, al dan niet door het verrichten van bepaalde handelingen met betrekking tot boedelbestanddelen
  • uitleg van bepalingen in het testament
  • vaststelling en uitbetaling van de legitieme portie
  • vaststelling van de omvang van de nalatenschap en de waarde van boedelbestanddelen
  • verplichtingen van de overledene jegens derden


De advocaten van Salomons Beelaerts Advocaten kunnen u, in uw hoedanigheid van erfgenaam, executeur of crediteur van de overledene, bijstaan bij problemen die zich voordoen bij de afwikkeling van een nalatenschap. Hoewel het altijd de voorkeur verdient om geschillen in der minne te regelen (zeker in geval van onenigheid tussen familieleden) zal zonodig ook kunnen worden geprocedeerd.

Onze advocaten

Mr L.E. Leunissen
Mr A.H.M. van den SteenhovenWij informeren u graag nader tijdens een gesprek bij ons op kantoor.

Mr L.E. Leunissen
070 351 21 24
Mr A.H.M. van den Steenhoven
070 351 21 24