Tuchtrecht

Op het gebied van medisch tucht- en klachtrecht treden wij op voor instellingen voor de gezondheidszorg en voor beroepsbeoefenaars in de zin van de Wet Big, zoals artsen, tandartsen, apothekers, gezondheidszorgpsychologen, psychotherapeuten, fysiotherapeuten, verloskundigen en verpleegkundigen.

Ook  staan wij andere beroepsbeoefenaars bij, zoals advocaten, in zaken  op het gebied van tucht- en klachtrecht.

Onze advocaten

Mr K.T.B. Salomons

Mr K.T.B. Salomons
070 351 21 24