Mr K.T.B. Salomons

Mr K.T.B. Salomons LinkedIN Mr K.T.B. Salomons E-mail Telefoon

salomons@salomonsbeelaerts.nl   +31(0)70 351 21 24

Karin Salomons begon haar loopbaan in de advocatuur in Haarlem en in 1980 trad zij toe tot de maatschap Wladimiroff & Spong advocaten. Per 1 mei 2000 werd Salomons van der Valk advocaten opgericht en thans is Karin Salomons per 1 januari 2020 verbonden aan Salomons Beelaerts Advocaten.

Karin Salomons studeerde aan de Universiteit Leiden met de privaatrechtelijke afstudeerrichting. Zij is vanaf 1974 advocaat en ontving daarvoor "De Steen der Wijzen”.

Dank zij haar ervaring en liefde voor het vak slaagt zij er in om gespecialiseerd te zijn in meerdere rechtsgebieden.

Karin Salomons is lid van de Vereniging voor Arbeidsrecht en de Vereniging voor Procesrecht. Zij is voorts 30 jaar lid geweest van de Commissie van Beroep Lager en Voortgezet Onderwijs.

In het verleden was zij voorzitter van de Jonge Balie Haarlem en lid van het College van Afgevaardigden van de Nederlandse Orde van Advocaten.

Aan het woord Karin Salomons: "Van een goede advocaat wordt verwacht dat deze uitsluitend aan het belang van de cliënt denkt: Hoe kan binnen een redelijke termijn het beste resultaat met zo min mogelijk kosten worden bereikt.’’  

Karin Salomons heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd:

- Algemene Praktijk (burgerlijk recht)

- Arbeidsrecht

Op grond van deze registratie is zij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.