Mr R.M. van Opstal

Mr R.M. van Opstal LinkedIN Mr R.M. van Opstal E-mail Telefoon

vanopstal@salomonsbeelaerts.nl   +31(0)70 351 21 24

Robbert van Opstal (1975) is advocaat sinds 2003. Hij is gespecialiseerd in het snijvlak van het publiek- en privaatrecht. Dienaangaande houdt hij zich veel bezig met Publiek Private Samenwerking (PPS en Projectontwikkeling) en Overheidsaansprakelijkheid. Robbert heeft daarnaast een liefde voor het agrarische recht (met name erfpacht) en aansprakelijkheden en zakelijke rechten die zich in het landelijk (of stedelijk) gebied kunnen voordoen. Ook heeft hij een grote kennis van procederen en het procesrecht. Robbert is co-auteur Sdu Commentaar Burgerlijk Procesrecht. Zijn kennis van het procesrecht gebruikt hij het liefst om te voorkomen dat problemen in een gerechtelijke procedure ontaarden. Een praktische oplossing heeft altijd de voorkeur. Robbert publiceert op de genoemde onderwerpen regelmatig in toonaangevende vakbladen.

In juni 2015 heeft Robbert daarnaast de rentmeestersopleiding voor de Nederlandse Vereniging voor Rentmeesters (NVR) afgerond. In juni 2008 rondde hij de postdoctorale specialisatie-opleiding Grotius Onroerend Goed af. De combinatie van advocaat in het landelijk gebied samen met de praktische insteek van een rentmeester zorgen ervoor dat hij op veel manieren ondersteuning kan bieden. Robbert staat met name projectontwikkelaars, (agrarisch) ondernemers en overheden bij.

Robbert houdt zich op dit moment samen met het Rotterdams Ondernemers Belang (ROB) bezig met de vraag hoe de Spaanse Polder aantrekkelijker te maken voor ondernemers. Dat doet hij dan met name door te lobbyen voor een beter grondbeleid, bijvoorbeeld door afschaffing van het erfpachtsysteem.

Robbert heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten het volgende hoofd- (en sub) rechtsgebied geregistreerd:

- Agrarisch recht

- Vastgoedrecht

Op grond van deze registratie is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op het geregistreerde hoofdrechtsgebied.