Strafrecht - De strafbeschikking: eindelijk meer rechtsbescherming

12 April 2019

Mr M.L. Wierstra

De afgelopen jaren is meermalen kritisch geschreven en gerapporteerd over de strafbeschikking: het instrument waarmee het openbaar ministerie zelf een straf oplegt aan een verdachte zonder tussenkomst van een rechter. Een strafbeschikking geldt als een veroordeling en komt dus op het 'strafblad’. Dat betekent dat iemand problemen kan krijgen bij het aanvragen van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG).  

Als iemand het niet eens is met de strafbeschikking kan diegene binnen 2 weken verzet instellen en de zaak voorleggen aan een rechter. Echter, aangezien een strafbeschikking vaak in de vorm van een geldboete wordt opgelegd realiseren mensen zich vaak niet wat de verstrekkende gevolgen kunnen zijn en laten het erbij. 

Uit verschillende onderzoeken en rapporten is gebleken dat in een aanzienlijk deel van de zaken die, na het instellen van verzet, aan de rechter worden voorgelegd vrijspraak volgt of een lagere straf wordt opgelegd. Steeds meer rijst de vraag of het Openbaar Ministerie de zaken wel zo onafhankelijk beoordeelt dat het ook de straffen kan opleggen.

Vooralsnog wil de minister van Justitie & Veiligheid er nog niet aan te concluderen dat de strafbeschikking moet worden afgeschaft. Wat wij toejuichen is dat hij woensdag 10 april 2019 in de Tweede Kamer wel heeft toegezegd dat vanaf 1 oktober a.s. alle verdachten aan wie het Openbaar Ministerie een strafbeschikking wil opleggen eerst rechtsbijstand van een advocaat moeten krijgen. 

Hoe dit praktisch in zijn werk zal gaan is de vraag. Voor een goede beoordeling van de zaak zal de advocaat in ieder geval de processtukken moeten kunnen inzien en bespreken met de cliënt. De ontwikkeling is in ieder geval positief. De advocaat zal aan de verdachte uitleggen wat de gevolgen van een strafbeschikking zijn en een advies geven hiermee akkoord te gaan of de zaak voor te leggen aan een rechter. 

Heeft u vragen of heeft u een strafbeschikking gekregen? Neem dan contact op met één van onze strafrechtadvocaten: wierstra@salomonsbeelaerts.nl