Uitspraak ABRS 28 december 2022 - Plan voor ontwikkeling Fort Kudelstaart strandt

02 Februari 2023

Jhr Mr N.J.M. Beelaerts van Blokland   beelaerts@salomonsbeelaerts.nl

Bij uitspraak van 28 december 2022 (ECLI:NL:RVS:2022:3970) heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State het bestemmingsplan voor de ontwikkeling van Fort Kudelstaart dat als rijksmonument deel uitmaakt van de Stelling van Amsterdam. De Stelling van Amsterdam staat op de lijst van UNESCO Werelderfgoed. De regels in het bestemmingsplan geven naar het oordeel van de Afdeling bestuursrechtspraak onvoldoende zekerheid dat de kernkwaliteiten van het UNESCO Werelderfgoed worden behouden of versterkt, terwijl dat wel een vereiste is dat is neergelegd in de Ruimtelijke Verordening van de provincie Noord-Holland.

Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u contact opnemen met Niels Beelaerts van Bloklandbeelaerts@salomonsbeelaerts.nl.