Arbeidsrecht - Vakantiedagen bij einde dienstverband

13 December 2022

Mr K.T.B. Salomons   salomons@salomonsbeelaerts.nl

Kortgeleden oordeelde de rechtbank Rotterdam dat een werkgever gerechtigd was bij een werknemer die zelf zijn dienstverband had beëindigd het tekort aan vakantiedagen te verrekenen. Maar daar was wel sprake van een bijzondere situatie. De werknemer wist dat hij over 2019 een tekort van vier vakantiedagen had. Door vervolgens tussen 20 februari 2020 en 3 maart 2020 op vakantie te gaan, hier vrije dagen voor op te nemen en gedurende zijn vakantie zijn ontslag in te dienen, had hij zich moeten realiseren dat aan het einde van zijn dienstverband een negatief saldo aan vakantiedagen zou resteren. Onder deze omstandigheden kon hij niet aan werkgever tegenwerpen dat deze hem vóór goedkeuring van zijn vakantie niet op heeft gewezen op het feit dat een eventueel resterend negatief saldo aan vakantiedagen met zijn eindafrekening verrekend zou worden. Werkgever behoefde er immers geen rekening mee te houden dat hij één dag nadat hij op vakantie was gegaan zijn ontslag zou indienen en dat hij daardoor zijn negatieve saldo aan vakantiedagen later in het jaar 2020 niet meer kon goedmaken.

De uitspraak bevestigt dat een werkgever verplicht is om een werknemer, wanneer deze vakantie aanvraagt, te wijzen op een eventueel negatief saldo aan vakantiedagen, zeker als bekend is dat het dienstverband gaat eindigen. Doet hij dat niet dan loopt hij het risico dat hij het tekort niet mag verrekenen. Tijdens dienstverband is verrekening beperkt; de werknemer moet minimaal een redelijk bedrag aan loon ontvangen.

Nog openstaande vakantiedagen moeten bij einde dienstverband worden uitbetaald. De werkgever mag dus niet verplichten om deze dagen op te nemen, ook al is de werknemer vrijgesteld van werk.

Een werkgever moet een werknemer ook in staat te stellen vakantie op te nemen en dit ook actief onder zijn aandacht te brengen. Daarbij moet hij hen ook informeren over het verval van hun vakantiedagen (6 maanden na de eerste dag van het jaar waarin de aanspraak is ontstaan) als deze niet worden opgenomen. Gebeurt dit niet of onvoldoende, dan heeft dat niet alleen tot gevolg dat de wettelijke vakantiedagen niet vervallen, maar óók dat de verjaringstermijn van 5 jaar niet geldt.

Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u contact opnemen met Mr K.T.B. Salomons salomons@salomonsbeelaerts.nl