Mr P.S. Kamminga

Mr P.S. Kamminga LinkedIN Mr P.S. Kamminga E-mail Telefoon

kamminga@salomonsbeelaerts.nl   +31(0)70 351 21 24

Pieter Kamminga is per 1 januari 2020 verbonden aan Salomons Beelaerts Advocaten. Daarvoor was hij achtereenvolgens medeoprichter van Wladimiroff & Spong Advocaten en Salomons Van der Valk Advocaten.

Pieter heeft gestudeerd aan de Rijksuniversiteit van Groningen met Nederlands Recht en Sociaal-economisch Recht als afstudeerrichting. Na een stage bij de Europese Commissie (DG IV) volgde hij van 1976 tot 1979 zijn advocatenstage bij het kantoor De Brauw & Helbach.

Pieter is specialist op het gebied van onteigeningsrecht en civiele cassaties.

Pieter is lid van de specialistenvereniging VOA (Vereniging van Onteigeningsadvocaten), VVOR (Vereniging van Onteigeningsrecht) en VCCA (Vereniging van Civiele Cassatieadvocaten). Ook is hij lid van het Haags Juridisch Genootschap, de Nederlandse Vereniging voor Procesrecht en van de Nederlandse Vereniging voor Internationaal Recht. Hij is raadsheer-plaatsvervanger in het Gerechtshof Den Bosch.

Pieter is lid geweest van de Raad van Toezicht van de Orde van Advocaten bij de Hoge Raad der Nederlanden. Momenteel is hij plaatsvervangend lid van de Raad van Discipline Den Haag.

Pieter, geboren Hagenaar, steunt ondermeer het Gemeentemuseum en Muzee Scheveningen. Pieter bevindt zich in zijn vrije tijd op de Kagerplassen met zijn twaalfvoetsjol en op de golfbaan.

Pieter heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten het volgende hoofd- (en sub) rechtsgebied geregistreerd:

- Cassatie, civiel

- Burgerlijk Procesrecht, litigation

- Tuchtrecht, advocatentuchtrecht

Op grond van deze registratie is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op het geregistreerde hoofdrechtsgebied.