Arbeidsrecht - Grensoverschrijdend gedrag

17 November 2022

Mr K.T.B. Salomons   salomons@salomonsbeelaerts.nl

In de media komen wij doorlopend al dan niet smeuïge berichten hierover tegen. Het kan over seksuele of andere intimiderende gedragingen gaan. Soms is een veronderstelde dader slachtoffer van onterechte beschuldigingen. Vaak speelt het zich af op de werkvloer hetgeen betekent dat een werkgever in actie moet komen. Ook al zou deze zelf begrip kunnen opbrengen voor de grensoverschrijder; het personeel moet kunnen rekenen op een veilige werkplek.

Advocaten in het arbeidsrecht zien doorlopend gerechtelijke uitspraken voorbijkomen waarin aan de orde komt of een werknemer vanwege dit gedrag terecht op staande voet ontslagen is, of dit ontslag tijdig is gegeven en onder opgaaf van redenen is medegedeeld, of de werkgever consequent en duidelijk is in zijn aanpak, d.w.z. niet de ene keer niets doen en de andere keer sancties. En dan spelen ook nog de gevolgen van de sanctie voor de werknemer en diens omstandigheden mee. Begrippen als: onderzoek, hoe lang?; hoor-en wederhoor en bescherming privacy komen voorbij.

Het voert te ver om een handleiding te geven hoe men als werkgever in dit soort situaties moet optreden. Wat ik wel kan meegeven is dat het verstandig is om snel een ter zake kundige advocaat te raadplegen. Dit kost geld maar soms is goedkoop duurkoop.

Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u contact opnemen met Mr K.T.B. Salomons salomons@salomonsbeelaerts.nl